19 Ιουλίου 2019
   Διαβάστε αυτή την εβδομάδα 
Σάββατο, 25 Μαΐου 2019 12:57

Υπομονή, μπόρα είναι, θα περάσει

Γράφτηκε από τον

Υπομονή, μπόρα είναι, θα περάσει

 Διαφημίσεις, σποτ, κάρτες, φυλλάδια, βιογραφικά, ψηφοδέλτια, τηλεφωνήματα, υποσχέσεις, προγράμματα, διορισμοί, μεταθέσεις, οράματα, νέες ιδέες, παλιά έργα, νέα έργα, αλληλοκατηγορίες, δριμεία επίθεση, παλιές ιδέες, χαμόγελα, συνεντεύξεις, ομιλίες, χειραψίες, λαγοί με πετραχήλια, δημοσκοπήσεις, έκτακτα δρομολόγια, κάλπες, σταυροί, δικαστικοί αντιπρόσωποι, προεκλογικός πυρετός…

Υπομονή, μπόρα είναι, θα περάσει …

Σάββατο, 25 Μαΐου 2019 12:49

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΠΟΥ ΨΗΨΙΖΟΥΜΕ

Γράφτηκε από τον

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

 

∆ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ & Ε∆ΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

201Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Σταµατίου µέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Κων/νου καθώς και οι ετεροδηµότες που είναι γραµµένοι στον εκλογικό

κατάλογο ετεροδηµοτών

 

201Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Σταµατίου µέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Κων/νου

 

202Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΚΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου µέχρι

και ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Γεωργίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 17390

 

202Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΚΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου µέχρι και ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Γεωργίου

 

203Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη µέχρι και ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Αγοραστού καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ

8428

 

203Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη µέχρι και ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Αγοραστού

 

 

204Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. ∆ηµητρίου από ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη

µέχρι και ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ∆ηµητρίου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων  και οι ετεροδηµότες που είναι

γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδηµοτών

 

204Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. ∆ηµητρίου από ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη

µέχρι  και  ΚΩΣΤΑΚΗΣ   ΜΑΤΘΑΙΟΣ   του           ∆ηµητρίου          καθώς         και           οι κοινοτικοί       εκλογείς      που           είναι  γραµµένοι στους           εκλογικούς

καταλόγους κοινοτικών εκλογέων

 

205Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. ∆ηµητρίου από ΛΑΓΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Σταµατίου µέχρι και ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Γρηγορίου

 

205Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. ∆ηµητρίου από ΛΑΓΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Σταµατίου µέχρι και ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Γρηγορίου

 

 

206Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής  Κοινότητας  Βάρους   από  ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ   του ∆ιαµαντή

µέχρι και ΜΠΡΟΥΜΗ ΟΛΓΑ του Κωνσταντίνου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων και οι ετεροδηµότες που είναι γραµµένοι

στον εκλογικό κατάλογο ετεροδηµοτών

 

206Β

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Βάρους                από ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ            του ∆ιαµαντή

µέχρι και ΜΠΡΟΥΜΗ ΟΛΓΑ του Κωνσταντίνου καθώς και οι κοινοτικοί

εκλογείς που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων

 

207

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ

Ιατρείο (κάτω από το

Κοινοτικό Γραφείο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Βάρους από ΜΠΡΟΥΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Παναγιώτη

µέχρι και ΨΩΜΑΡΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

 

 

 

208

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΑΦΝΗΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας ∆άφνης

 

209

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ

Παλιό

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Καρπασίου

 

210

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΑΚΚΟΥ

 

∆ηµοτικό Κατάστηµα

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κατάλακκου καθώς και οι  κοινοτικοί  εκλογείς  που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών

εκλογέων

 

211Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡ∆ΩΝ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Σαρδών                από ΑΒΑ∆ΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ του Παλαιολόγου

µέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου

 

211Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡ∆ΩΝ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Σαρδών                από ΑΒΑ∆ΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ του Παλαιολόγου

µέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου

 

212Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡ∆ΩΝ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Σαρδών µε από ΛΑΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου

µέχρι και ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Χαραλάµπους καθώς και οι

εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 των                                                                 µονάδων ΚΑ 18200 και ΚΑ 17580

 

212Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡ∆ΩΝ

 

Ιατρείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Σαρδών µε από ΛΑΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου

µέχρι και ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Χαραλάµπους

 

 

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ & Ε∆ΡΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

 

213Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ

 

∆ιδακτήριο ΤΕΛ (παλαιό ∆ηµοτ.

Σχολείο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μούδρου από ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΦΩΤΕΙΝΗ   του  Κυριάκου

µέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ρήγα καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 8439 και οι ετεροδηµότες που είναι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο

ετεροδηµοτών

 

213Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ

∆ιδακτήριο ΤΕΛ (παλαιό ∆ηµοτ.

Σχολείο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μούδρου από  ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΦΩΤΕΙΝΗ                                                                   του Κυριάκου

µέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ρήγα

 

214Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ

 

∆ιδακτήριο ΤΕΛ (παλαιό ∆ηµοτ.

Σχολείο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μούδρου από ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη µέχρι και ΨΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012

της µονάδας ΚΑ 8427 και του Λιµενικού Σταθµού Μούδρου

 

214Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ

∆ιδακτήριο ΤΕΛ (παλαιό ∆ηµοτ.

Σχολείο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής      Κοινότητας      Μούδρου                     από                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του  Παναγιώτη  µέχρι  και  ΨΑΡΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του

Αθανασίου

 

215

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Καλλιόπης

 

216

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΜΙΝΙΩΝ

Γραφείο – Αίθουσα Συνεταιρισµού

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Καµινίων

 

 

 

 

217Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κοντοπουλίου από ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Ιωάννη µέχρι και ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Αθανασίου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς

καταλόγους κοινοτικών εκλογέων

 

217Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κοντοπουλίου από ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Ιωάννη µέχρι και ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Αθανασίου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς

καταλόγους κοινοτικών εκλογέων

 

218Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής              Κοινότητας   Κοντοπουλίου   από              ΜΑΓ∆ΑΝΗ     ΦΩΤΕΙΝΗ         του

∆ηµητρίου µέχρι και ΨΕΥΤΟΥ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου

 

218Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής              Κοινότητας   Κοντοπουλίου   από              ΜΑΓ∆ΑΝΗ     ΦΩΤΕΙΝΗ         του

∆ηµητρίου µέχρι και ΨΕΥΤΟΥ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου

 

219

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΛΥΧΝΩΝ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Λύχνων καθώς και οι ετεροδηµότες που είναι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδηµοτών

 

220Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Παναγιάς από ΑΓΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Στεφάνου µέχρι και ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΠΗ του Εµµανουήλ

 

 

 

 

220Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Παναγιάς από ΑΓΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Στεφάνου µέχρι και ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΠΗ του Εµµανουήλ

 

221Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Παναγιάς από ΛΑ∆Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Χρήστου

µέχρι και ΨΩΜΑ ΣΜΑΡΑΓ∆Α του Νικολάου

 

221Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Παναγιάς από ΛΑ∆Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Χρήστου

µέχρι και ΨΩΜΑ ΣΜΑΡΑΓ∆Α του Νικολάου

222Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πλάκας

222Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πλάκας

 

223

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΠΑΝΙ∆ΙΟΥ

 

Ειδικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ρεπανιδίου

 

224

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ

 

Κοινοτικό Γραφείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ρουσσοπουλίου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς

που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων

 

 

 

 

225Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΩΜΑΝΟΥ

∆ηµοτ. Αίθουσα Ξενώνας (αύλειος χώρος

∆ηµ.Σχολ)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ρωµανού από ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Αγγελή

µέχρι και    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΟ-ΑΝΝ του Ξενοφώντος καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 8432

 

225Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΩΜΑΝΟΥ

∆ηµοτ. Αίθουσα Ξενώνας (αύλειος χώρος

∆ηµ.Σχολ)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ρωµανού από ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Αγγελή

µέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΟ-ΑΝΝ του Ξενοφώντος

 

226Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΩΜΑΝΟΥ

∆ηµοτ. Αίθουσα Ξενώνας (αύλειος χώρος

∆ηµ.Σχολ)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ρωµανού από ΛΑ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Αθανασίου µέχρι και ΨΩΜΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Γεωργίου

 

226Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΩΜΑΝΟΥ

∆ηµοτ. Αίθουσα Ξενώνας (αύλειος χώρος

∆ηµ.Σχολ)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ρωµανού από ΛΑ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Αθανασίου µέχρι και ΨΩΜΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Γεωργίου

 

227

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΚΑΝ∆ΑΛΙΟΥ

Κοινοτικό Γραφείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Σκανδαλίου

228

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Ανδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Φισίνης

 

 

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ & Ε∆ΡΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

 

229Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

 

Α΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΑΒΡΑΜΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Φωτίου µέχρι και ΒΥΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Χρύσανθου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 του Αστυνοµικού Τµήµατος Μύρινας των   µονάδων ΚΑ 8443, ΚΑ  8444

και ΚΑ 8446

 

229Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Α΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής   Κοινότητας   Μύρινας      από                 ΑΒΡΑΜΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Φωτίου µέχρι και ΒΥΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Χρύσανθου

 

230Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Α΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΝΑ του Βασιλείου µέχρι και ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη

 

230Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Α΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΝΑ του Βασιλείου µέχρι και ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη

 

231Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Β΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου µέχρι και ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Χρήστου

 

231Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Β΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου µέχρι και ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Χρήστου

 

232Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

 

Β΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΚΑΜΑΜΗ ΑΓΝΗ του Γεωργίου µέχρι και ΚΟΤΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27  του Π.∆.  26/2012  του Λιµεναρχείου  Μύρινας  και της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μύρινας

 

 

 

 

232Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Β΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας  από ΚΑΜΑΜΗ ΑΓΝΗ του Γεωργίου µέχρι και ΚΟΤΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου

 

233Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Γ΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας  από ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου

µέχρι και ΜΑΡΤΣΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

 

233Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Γ΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας  από ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου

µέχρι και ΜΑΡΤΣΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

 

234Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Γ΄∆ηµοτικό Σχολείο

΄Ανδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου µέχρι και ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΜΑΡΑΓ∆Α του Σαράντη

 

234Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Γ΄∆ηµοτικό Σχολείο

΄Ανδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου µέχρι και ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΜΑΡΑΓ∆Α του Σαράντη

 

235Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Γυµνάσιο Μύρινας

(νέο κτίριο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΝΙΚΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Πλάτωνα µέχρι και ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παντελή

 

235Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Γυµνάσιο

Μύρινας (νέο κτίριο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΝΙΚΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Πλάτωνα µέχρι και ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παντελή

 

 

 

 

236Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Γυµνάσιο Μύρινας (νέο κτίριο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΠΕΡΟΥΤΣΕΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη

µέχρι και ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Παντελή

 

236Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Γυµνάσιο Μύρινας (νέο κτίριο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΠΕΡΟΥΤΣΕΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη

µέχρι και ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Παντελή

 

237Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

 

Γυµνάσιο Μύρινας (νέο Κτίριο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία  µέχρι  και  ΤΣΩΜΟΥ  ΣΤΑΜΑΤΙΑ  του  Βασιλείου  καθώς  και  οι

εκλογείς  του άρθρου 27  του  Π.∆. 26/2012  της                                                                   µονάδας ΚΑ 12095

 

237Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Γυµνάσιο Μύρινας (νέο Κτίριο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία µέχρι και ΤΣΩΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Βασιλείου

 

 

 

238Α

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

 

 

Γυµνάσιο Μύρινας (νέο Κτίριο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΤΥΡΑΒΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρυσοστόµου µέχρι και ΨΩΦΑΚΗ ΞΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ του Νικολάου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012  της µονάδας ΚΑ 8429, οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι  γραµµένοι  στους  εκλογικούς      καταλόγους      κοινοτικών      εκλογέων      και    οι

ετεροδηµότες που είναι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδηµοτών

 

 

 

 

238Β

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

 

Γυµνάσιο Μύρινας (νέο Κτίριο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΤΥΡΑΒΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρυσοστόµου µέχρι και ΨΩΦΑΚΗ ΞΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ του Νικολάου καθώς και οι   κοινοτικοί   εκλογείς   που   είναι   γραµµένοι   στους   εκλογικούς

καταλόγους κοινοτικών εκλογέων

 

 

239Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΟΥΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Θάνους  από ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ  ΚΑΛΛΙΡΟΗ του Αλέξανδρου

µέχρι και ΛΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Παλαιολόγου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς   που   είναι   γραµµένοι   στους   εκλογικούς  καταλόγους

κοινοτικών εκλογέων και οι ετεροδηµότες που είναι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδηµοτών

 

239Β

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΟΥΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Θάνους  από ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ  ΚΑΛΛΙΡΟΗ του Αλέξανδρου

µέχρι και ΛΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Παλαιολόγου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς   που   είναι   γραµµένοι   στους   εκλογικούς  καταλόγους

κοινοτικών εκλογέων

 

240Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΟΥΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Θάνους από ΜΑΓΙΑ ΑΘΗΝΑ του Νικολάου µέχρι και ΨΑΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Μάρκου

 

240Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΟΥΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Θάνους από ΜΑΓΙΑ ΑΘΗΝΑ του Νικολάου µέχρι και ΨΑΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Μάρκου

 

 

 

 

241Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΠΑΚΑ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα από ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

µέχρι και ΚΩΤΣΙ∆ΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ∆ηµητρίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 8436

 

241Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΠΑΚΑ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα από ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

µέχρι και ΚΩΤΣΙ∆ΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ∆ηµητρίου

 

242Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΠΑΚΑ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα από ΚΩΤΣΙ∆ΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σταύρου µέχρι και ΨΟΥΧΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Θρασύβουλου καθώς και οι

εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 8440

 

242Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΠΑΚΑ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα από ΚΩΤΣΙ∆ΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σταύρου µέχρι και ΨΟΥΧΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Θρασύβουλου

 

243Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΝΟΥ

∆ηµοτικό Κατάστηµα

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κορνού καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 8442

243Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΝΟΥ

∆ηµοτικό Κατάστηµα

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κορνού

 

 

 

 

 

 

244Α

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΩΣ

 

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πλατέως από ΑΓΓΕΛΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Ιωάννη µέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αγγέλου καθώς  και  οι  εκλογείς  του  άρθρου  27  του  Π.∆.  26/2012  των

µονάδων ΚΑ 8437, ΚΑ 8438 και KA 8445 οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων και οι ετεροδηµότες που είναι γραµµένοι στον εκλογικό

κατάλογο ετεροδηµοτών

 

244Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΩΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πλατέως από ΑΓΓΕΛΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Ιωάννη µέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αγγέλου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραµµένοι στους

εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων

 

245Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΩΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πλατέως από ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χαραλάµπους

µέχρι και ΨΥΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Παντελή καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 8441

 

245Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΩΣ

 

∆ηµοτικό Κατάστηµα

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πλατέως από ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χαραλάµπους

µέχρι και ΨΥΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Παντελή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ & Ε∆ΡΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

246

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΡΙΩΝΩΝ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Αγκαρυώνων καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 των µονάδων ΚΑ 8426, ΚΑ 8430, ΚΑ 8435

και ΚΑ 8447

 

247

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

Ειδικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 8431

 

 

 

248Α

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ

 

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής  Κοινότητας  Κοντιά     από  ΑΒΑΡΑ  ΚΟΜΟΥΣΙΝΙΩ  του Αριστείδη

µέχρι και ΚΑΝΤΑΡΙ∆ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Αλεξάνδρου, καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 8433, οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων και οι ετεροδηµότες  που  είναι  γραµµένοι  στον  εκλογικό  κατάλογο

ετεροδηµοτών

 

248Β

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά από ΑΒΑΡΑ ΚΟΜΟΥΣΙΝΙΩ του Αριστείδη

µέχρι και ΚΑΝΤΑΡΙ∆ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Αλεξάνδρου, καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων

 

249Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά από ΚΑΠΟΥΤΟ ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ-ΘΑΝΑΣΗΣ του Τζιουσέπε Αντ µέχρι και ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Παύλου

 

249Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά από ΚΑΠΟΥΤΟ ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ-ΘΑΝΑΣΗΣ του Τζιουσέπε Αντ µέχρι και ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Παύλου

 

 

 

 

250Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά από ΜΠΗΝΤΛ ΕΡΙΚΑ –ΛΩΡΕΝ του Ντέιβιντ

µέχρι και ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Νικολάου

 

250Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά από ΜΠΗΝΤΛ ΕΡΙΚΑ –ΛΩΡΕΝ του Ντέιβιντ

µέχρι και ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Νικολάου

 

251

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ

 

Γυµνάσιο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδοχωρίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 8434

 

252Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Νέας Κούταλης

 

252Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Νέας Κούταλης

 

253

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕ∆ΙΝΟΥ

 

Αγροτική Λέσχη

 

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πεδινού

 

254

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ

Κοινοτικό Γραφείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πορτιανού

 

 

 

 

 

 

 

 

255

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΑΝ∆ΡΙΩΝ

 

Κοινοτική αίθουσα

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Τσιµανδρίων από ΑΒΑΡΑ ΠΟΛΟΞΕΝΗ του Άγγελου

µέχρι και ΚΛΑΨΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη

 

256Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΑΝ∆ΡΙΩΝ

 

Νηπιαγωγείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Τσιµανδριων από ΚΛΑΨΟΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ του Ανδρέα

µέχρι και ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αγγέλου

 

256Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΑΝ∆ΡΙΩΝ

 

Νηπιαγωγείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Τσιµανδριων από ΚΛΑΨΟΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ του Ανδρέα

µέχρι και ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αγγέλου

 

 

 1. 12.  

ΔΙΕΘΝΕΣ  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ  ΑΠΟ ΤΟ 1914… Η ΕΛΛΑΔΑ

 

Κάθε χρόνο, από το 1914, το φεστιβάλ κλασσικού θεάτρου στο Ελληνικό θέατρο των Συρακουσών επιλέγει ένα διαφορετικό θέμα.

Για το 2019 το θέμα ήταν, οι γυναίκες στον πόλεμο ή γυναίκες κατά του πολέμου. Οι θεατρικές παραστάσεις  που παίχτηκαν, ήταν  Ελένη και Τρωάδες του Ευριπίδη και η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη.                     

Σύμφωνα με τον Λουτσιάνο Κάμφορα, που ήταν ο εισηγητής, τρείς ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σαυτή τη θεματολογία.

Ο πρώτος λόγος είναι η κυρίαρχη σύγκρουση, άνδρα – γυναίκας, ανά τους αιώνες.( ο Έγκελς έγραψε ότι πρόκειται για την πρωταρχική πάλη των τάξεων ).

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι Αθηναίοι δραματουργοί, κατά τον μακροχρόνιο πελοποννησιακό πόλεμο, χάριν στον Ευριπίδη και τον Αριστοφάνη, συνειδητοποίησαν  ότι υπήρξαν γυναίκες ηττημένες και θύματα ( Τρωάδες ), και γυναίκες νικήτριες (Αριστοφάνης )

Ο τρίτος λόγος είναι γιατί δεν αναδεικνύεται επαρκώς η σπουδαιότητα του σκανδάλου Αριστοφάνης σε μία κοινωνία ανδρών όπως ήταν αυτή της Αθήνας.

« Το θέατρο είναι δικαίωμα και χρέος  όλων. Η πόλις έχει ανάγκη το θέατρο  και το θέατρο έχει ανάγκη τους πολίτες, είπε ο Πάολο Γκράσσι. Θέλουμε να βλέπουμε το θέατρο όχι μόνο σαν μια λαική τελετή αλλά σαν  κοινοβούλιο της κοινωνίας ».

Για περισσότερο από ένα αιώνα πραγματοποιείται στις Συρακούσες μια ουτοπία.

 

Κώστας Δώρας

Επίτιμος Προξενικός Εκπρόσωπος

Της Ιταλίας στη Λήμνο

Σάββατο, 25 Μαΐου 2019 07:43

ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ: Λύχνα

Γράφτηκε από τον

ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ:  Λύχνα

 

(μια σειρά που παρουσιάζεται αλφαβητικά κάθε Σάββατο.

Επόμενο χωριό: Μούδρος)

 

Γράφει ο Θόδωρος Δημητριάδης

 

Τα Λύχνα είναι χτισμένα σε ένα χαμηλό λόφο σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων από τον Μούδρο και το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με την παράδοση, η ονομασία προήλθε από τους λύχνους των σπιτιών, τους οποίους έβλεπαν οι ναυτικοί που εισέπλεαν νύκτα στον κόλπο του Μούδρου, διότι το χωριό είναι το πρώτο που φαίνεται στο βάθος. Δεν αποκλείεται παλιότερα να υπήρχε κάποιο είδος φάρου, από όπου προήλθε το τοπωνύμιο, διότι σε χάρτες του αγγλικού ναυαρχείου επισημαίνεται το μικρό ακρωτήρι που σχηματίζεται στην ανατολική πλευρά της ακτής, κοντά στο τυροκομείο, με την ονομασία Akra Likhna.

 

Το 1854 ο ιερέας του χωριού ονομαζόταν Χρηστοφής.

Το 1856 είχε 71 άνδρες ηλικίας 18-60 ετών που πλήρωσαν στρατιωτικό φόρο 2.272 γρόσια.

Το 1874 κατοικούσαν στα Λύχνα 50 οικογένειες χριστιανών και είχε 67 σπίτια. Οι κάτοικοι ήταν αγρότες και κτηνοτρόφοι ενώ πολλοί εργάζονταν στη Μικρά Ασία ως κτιστάδες σε συντεχνίες. Στις αρχές του 20ού αιώνα αναφέρεται στην Πέργαμο η συντεχνία του Νέστορα Τσολίσου και του Κουπελάρη από τα Λύχνα.

 

Έξω από το χωριό, κοντά στο κοιμητήριο υπάρχει πηγή νερού από την οποία υδρεύεται. Στο χώρο αυτό στρατοπέδευσε τμήμα του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος κατά τη διάρκεια του Α’. παγκοσμίου πολέμου.

Στις 24 Ιουνίου, που εορτάζει ο ναός του αγίου Ιωάννου, παλιά γινόταν μεγάλο πανηγύρι.

Στα τέλη της τουρκοκρατίας λειτούργησε στο χωριό ταχυδρομικό γραφείο, του οποίου σώζεται σφραγίδα με ημερομηνία 16-9-1912 και την ένδειξη LYCHNA (MOUDROS), μια και το χωριό ανήκε στο Δήμο Μούδρου.

 

Το 1865 κτίστηκε ο ενοριακός ναός του Αγίου Δημητρίου. Το 1905 με πρωτοβουλία των μεταναστών στις ΗΠΑ  Κ. Χλέτσου, Ν. Λάσκαρη, Κ. Αλεξάνδρου, Δ. Κυριακού και Α. Κριαρή συγκεντρώθηκαν 456 δολάρια προς ανακαίνιση του ναού. Τελικά, το 1924 προστέθηκε εντυπωσιακός εξωτερικός νάρθηκας με ενιαία λαξευτή λιθοδομή. Δυο λαξευτοί κίονες με περίτεχνα κιονόκρανα μάλλον ανήκουν σε αρχαιότερο ναό. Την αγιογράφηση και τον εξωραϊσμό έκανε ο Γρηγόριος Παπαμαλής το 1940.

 

Λόγω του μικρού πληθυσμού δεν ιδρύθηκε κοινοτικό σχολείο στο χωριό. Οι φιλομαθείς μαθητές φοιτούσαν στα σχολεία του Ρωμανού ή του Βάρους.

Το 1910 ανεγέρθηκε νέο όμορφο σχολικό κτίριο σε περίοπτη θέση με δαπάνη του Δημήτριου Γ. Μακρή, εμπόρου στην Αίγυπτο. Ό ίδιος ανακαίνισε το υδραγωγείο του χωριού. Έτσι ιδρύθηκε δημοτικό σχολείο με 35 μαθητές. Το 1944 ο δάσκαλος του χωριού Κων/νος Τριανταφυλλίδης εκτελέστηκε από τους Γερμανούς για αντιστασιακή δράση. Μακροχρόνια θητεία στο σχολείο είχαν οι δάσκαλοι: Σπύρος Μουστάλας (1949-55) και Ηρακλής Κοντέλλης (1955-63).

 

Το 1912 τα Λύχνα αποτέλεσαν αυτόνομη κοινότητα. Στα χρόνια του μεσοπολέμου το χωριό γνώρισε σημαντική πρόοδο και το 1928 είχε 318 κατοίκους. Μεταπολεμικά συρρικνώθηκε λόγω της μετανάστευσης, με αποτέλεσμα το 1981 να απογραφούν μόλις 120 άτομα. Πολλοί έχουν εγκατασταθεί στην Αθήνα, όπου λειτουργεί πολύ δραστήριος σύλλογος αποδήμων Λυχνιωτών.

 

Το 1991 στην κοινότητα Λύχνων εντάχθηκε ο νέος οικισμός Ανεμόεσσα, που δημιουργήθηκε για τους εργαζόμενους στην αεροπορία, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο πληθυσμός και το 2001 να απογραφούν 338 άτομα.

 

Εκτός από την αγροτική, κτηνοτροφική και αλιευτική δραστηριότητα, στα Λύχνα λειτουργούν λίγα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

 

Αξιοθέατα

 • Δημοτικό σχολείο (1910).
 • Ανεμόμυλος που ανακατασκευάστηκε πρόσφατα και δεσπόζει σε κοντινό λόφο στην άκρη του χωριού.
 • Ναός Αγίου Δημητρίου (1865). Βρίσκεται στην πλατεία του χωριού, εκεί όπου έχει κι ένα μικρό συντριβάνι και τα, παροπλισμένα πλέον, τρία καφενεία και το κοινοτικό γραφείο.

 

Από τα Λύχνα κατάγονταν ορισμένοι άνθρωποι που διακρίθηκαν στο δημόσιο βίο, όπως:

 • Ο μέγας ευεργέτης της Λήμνου Νικόλαος Ντάλλης (1855-1933), ο οποίος πλούτισε στην Αίγυπτο και, ως το 1910 που χρεοκόπησε, υπήρξε κινητήριος μοχλός και πρόεδρος της Λημνιακής Αδελφότητας Αλεξανδρείας. Στο σχολείο των Λύχνων δώρισε 1,5 στρέμμα για να γίνει σχολικός κήπος.
 • Ο δάσκαλος Χαράλαμπος Καραπαναγιώτης (1912-2006) που υπηρέτησε σε σχολεία της Θράκης, στο Βάρος, στο Μούδρο και στην Αθήνα. Στη διάρκεια της κατοχής υπήρξε συνεργάτης του αντιστασιακού λιμενάρχη και μάρτυρα Ιωάννη Αρβανιτάκη..
 • Ο ιερέας και δάσκαλος Παναγιώτης Κονταρίδης (1873-;) απόφοιτος σχολαρχείου της Σμύρνης. Υπηρέτησε στα Τσιμάντρια (1903-04), στην Πλάκα (1905-10) κ.α.

 

Ο Νικ Καλάθης, ο γνωστός και διάσημος μπασκετμπολίστας γκαρ του Παναθηναϊκού, έχει οικογενειακές ρίζες στα Λύχνα, αφού εδώ στο χωριό γεννήθηκε και έζησε ο παππούς του πριν μεταναστεύσει στην Αμερική σε ηλικία 21 ετών. Μάλιστα ο παππούς του ήταν εκείνος που τον παρακίνησε να ασχοληθεί με το μπάσκετ. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ λοιπόν, με την ευκαιρία της επίσκεψης του Παναθηναϊκού στη Λήμνο για το παιχνίδι με τον Ήφαιστο Λήμνου, επισκέφθηκε φέτος το χωριό από το οποίο κατάγεται ο παππούς του, τα Λύχνα, και είναι υπερήφανος για την καταγωγή του.

 Όπως όλα τα χωριά της Λήμνου, έτσι και τα Λύχνα έχουν κάτι ιδιαίτερο. Από πέρσι στο ήσυχο και γραφικό αυτό χωριουδάκι λειτουργεί μια ταβέρνα που θα τη ζήλευαν οι μερακλήδες ακόμα και στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κ.ά. Στην πραγματικότητα είναι κάτι σαν μπιστρό, μεζεδοπωλείο, ουζερί και ταβέρνα, και σερβίρει εξαιρετικές και πρωτότυπες νοστιμιές, όπως, πατατοσαλάτα με μαρινάτη παλαμίδα, σουπιές τουρσί σε ταραμοσαλάτα με μελάνι και χούμους, καβουρμά με σινάπι τουρσί, ποικιλία ούζου λακέρδα μαρινάτη με πράσινη τομάτα και κρίταμο τουρσί, καπνιστό σκουμπρί με βιολογική μαύρη φακή, ντόπια φλωμάρια με βασιλικό φιστίκι Αιγίνης και λημνιά φέτα καλαθάκι, χταπόδι ψητό με λευκό ταραμά, κ.ά. Και, φυσικά, εκτός από το ούζο σερβίρει και τα εξαίρετα λημνιά κρασιά.

 Βιβλιογραφία

 • Θ. Μπελίτσου, Η Λήμνος και τα χωριά της, 1994.
 • Τουρπτσόγλου-Στεφανίδου Βασιλική, «Ταξιδιωτικά και γεωγραφικά κείμενα για τη νήσο Λήμνο (15ος-20ος αιώνας)», Θεσσαλονίκη 1986.
 • Cdrom Επαρχείου Λήμνου: "Λήμνος αγαπημένη".
 • "ΛΗΜΝΟΣ: Ιστορική & Πολιτιστική Κληρονομιά", εκδ. Γ. Κωνσταντέλλης, 2010.

 

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 13:53

ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ - ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Γράφτηκε από τον

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

 

∆ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ & Ε∆ΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

201Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Σταµατίου µέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Κων/νου καθώς και οι ετεροδηµότες που είναι γραµµένοι στον εκλογικό

κατάλογο ετεροδηµοτών

 

201Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Σταµατίου µέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Κων/νου

 

202Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΚΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου µέχρι

και ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Γεωργίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 17390

 

202Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΚΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου µέχρι και ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Γεωργίου

 

203Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη µέχρι και ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Αγοραστού καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ

8428

 

203Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη µέχρι και ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Αγοραστού

 

 

204Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. ∆ηµητρίου από ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη

µέχρι και ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ∆ηµητρίου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων  και οι ετεροδηµότες που είναι

γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδηµοτών

 

204Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. ∆ηµητρίου από ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη

µέχρι  και  ΚΩΣΤΑΚΗΣ   ΜΑΤΘΑΙΟΣ   του           ∆ηµητρίου          καθώς         και           οι κοινοτικοί       εκλογείς      που           είναι  γραµµένοι στους           εκλογικούς

καταλόγους κοινοτικών εκλογέων

 

205Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. ∆ηµητρίου από ΛΑΓΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Σταµατίου µέχρι και ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Γρηγορίου

 

205Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. ∆ηµητρίου από ΛΑΓΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Σταµατίου µέχρι και ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Γρηγορίου

 

 

206Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής  Κοινότητας  Βάρους   από  ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ   του ∆ιαµαντή

µέχρι και ΜΠΡΟΥΜΗ ΟΛΓΑ του Κωνσταντίνου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων και οι ετεροδηµότες που είναι γραµµένοι

στον εκλογικό κατάλογο ετεροδηµοτών

 

206Β

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Βάρους                από ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ            του ∆ιαµαντή

µέχρι και ΜΠΡΟΥΜΗ ΟΛΓΑ του Κωνσταντίνου καθώς και οι κοινοτικοί

εκλογείς που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων

 

207

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ

Ιατρείο (κάτω από το

Κοινοτικό Γραφείο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Βάρους από ΜΠΡΟΥΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Παναγιώτη

µέχρι και ΨΩΜΑΡΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

 

 

 

208

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΑΦΝΗΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας ∆άφνης

 

209

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ

Παλιό

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Καρπασίου

 

210

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΑΚΚΟΥ

 

∆ηµοτικό Κατάστηµα

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κατάλακκου καθώς και οι  κοινοτικοί  εκλογείς  που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών

εκλογέων

 

211Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡ∆ΩΝ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Σαρδών                από ΑΒΑ∆ΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ του Παλαιολόγου

µέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου

 

211Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡ∆ΩΝ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Σαρδών                από ΑΒΑ∆ΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ του Παλαιολόγου

µέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου

 

212Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡ∆ΩΝ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Σαρδών µε από ΛΑΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου

µέχρι και ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Χαραλάµπους καθώς και οι

εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 των                                                                 µονάδων ΚΑ 18200 και ΚΑ 17580

 

212Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡ∆ΩΝ

 

Ιατρείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Σαρδών µε από ΛΑΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου

µέχρι και ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Χαραλάµπους

 

 

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ & Ε∆ΡΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

 

213Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ

 

∆ιδακτήριο ΤΕΛ (παλαιό ∆ηµοτ.

Σχολείο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μούδρου από ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΦΩΤΕΙΝΗ   του  Κυριάκου

µέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ρήγα καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 8439 και οι ετεροδηµότες που είναι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο

ετεροδηµοτών

 

213Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ

∆ιδακτήριο ΤΕΛ (παλαιό ∆ηµοτ.

Σχολείο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μούδρου από  ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΦΩΤΕΙΝΗ                                                                   του Κυριάκου

µέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ρήγα

 

214Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ

 

∆ιδακτήριο ΤΕΛ (παλαιό ∆ηµοτ.

Σχολείο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μούδρου από ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη µέχρι και ΨΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012

της µονάδας ΚΑ 8427 και του Λιµενικού Σταθµού Μούδρου

 

214Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ

∆ιδακτήριο ΤΕΛ (παλαιό ∆ηµοτ.

Σχολείο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής      Κοινότητας      Μούδρου                     από                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του  Παναγιώτη  µέχρι  και  ΨΑΡΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του

Αθανασίου

 

215

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Καλλιόπης

 

216

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΜΙΝΙΩΝ

Γραφείο – Αίθουσα Συνεταιρισµού

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Καµινίων

 

 

 

 

217Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κοντοπουλίου από ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Ιωάννη µέχρι και ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Αθανασίου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς

καταλόγους κοινοτικών εκλογέων

 

217Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κοντοπουλίου από ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Ιωάννη µέχρι και ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του Αθανασίου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς

καταλόγους κοινοτικών εκλογέων

 

218Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής              Κοινότητας   Κοντοπουλίου   από              ΜΑΓ∆ΑΝΗ     ΦΩΤΕΙΝΗ         του

∆ηµητρίου µέχρι και ΨΕΥΤΟΥ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου

 

218Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής              Κοινότητας   Κοντοπουλίου   από              ΜΑΓ∆ΑΝΗ     ΦΩΤΕΙΝΗ         του

∆ηµητρίου µέχρι και ΨΕΥΤΟΥ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου

 

219

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΛΥΧΝΩΝ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Λύχνων καθώς και οι ετεροδηµότες που είναι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδηµοτών

 

220Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Παναγιάς από ΑΓΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Στεφάνου µέχρι και ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΠΗ του Εµµανουήλ

 

 

 

 

220Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Παναγιάς από ΑΓΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Στεφάνου µέχρι και ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΠΗ του Εµµανουήλ

 

221Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Παναγιάς από ΛΑ∆Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Χρήστου

µέχρι και ΨΩΜΑ ΣΜΑΡΑΓ∆Α του Νικολάου

 

221Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Παναγιάς από ΛΑ∆Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Χρήστου

µέχρι και ΨΩΜΑ ΣΜΑΡΑΓ∆Α του Νικολάου

222Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πλάκας

222Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πλάκας

 

223

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΠΑΝΙ∆ΙΟΥ

 

Ειδικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ρεπανιδίου

 

224

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ

 

Κοινοτικό Γραφείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ρουσσοπουλίου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς

που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων

 

 

 

 

225Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΩΜΑΝΟΥ

∆ηµοτ. Αίθουσα Ξενώνας (αύλειος χώρος

∆ηµ.Σχολ)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ρωµανού από ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Αγγελή

µέχρι και    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΟ-ΑΝΝ του Ξενοφώντος καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 8432

 

225Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΩΜΑΝΟΥ

∆ηµοτ. Αίθουσα Ξενώνας (αύλειος χώρος

∆ηµ.Σχολ)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ρωµανού από ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Αγγελή

µέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΟ-ΑΝΝ του Ξενοφώντος

 

226Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΩΜΑΝΟΥ

∆ηµοτ. Αίθουσα Ξενώνας (αύλειος χώρος

∆ηµ.Σχολ)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ρωµανού από ΛΑ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Αθανασίου µέχρι και ΨΩΜΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Γεωργίου

 

226Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΩΜΑΝΟΥ

∆ηµοτ. Αίθουσα Ξενώνας (αύλειος χώρος

∆ηµ.Σχολ)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ρωµανού από ΛΑ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του Αθανασίου µέχρι και ΨΩΜΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Γεωργίου

 

227

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΚΑΝ∆ΑΛΙΟΥ

Κοινοτικό Γραφείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Σκανδαλίου

228

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Ανδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Φισίνης

 

 

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ & Ε∆ΡΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

 

229Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

 

Α΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΑΒΡΑΜΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Φωτίου µέχρι και ΒΥΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Χρύσανθου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 του Αστυνοµικού Τµήµατος Μύρινας των   µονάδων ΚΑ 8443, ΚΑ  8444

και ΚΑ 8446

 

229Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Α΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής   Κοινότητας   Μύρινας      από                 ΑΒΡΑΜΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Φωτίου µέχρι και ΒΥΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Χρύσανθου

 

230Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Α΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΝΑ του Βασιλείου µέχρι και ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη

 

230Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Α΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΝΑ του Βασιλείου µέχρι και ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη

 

231Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Β΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου µέχρι και ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Χρήστου

 

231Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Β΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου µέχρι και ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Χρήστου

 

232Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

 

Β΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΚΑΜΑΜΗ ΑΓΝΗ του Γεωργίου µέχρι και ΚΟΤΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27  του Π.∆.  26/2012  του Λιµεναρχείου  Μύρινας  και της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μύρινας

 

 

 

 

232Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Β΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας  από ΚΑΜΑΜΗ ΑΓΝΗ του Γεωργίου µέχρι και ΚΟΤΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου

 

233Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Γ΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας  από ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου

µέχρι και ΜΑΡΤΣΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

 

233Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Γ΄∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας  από ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου

µέχρι και ΜΑΡΤΣΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

 

234Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Γ΄∆ηµοτικό Σχολείο

΄Ανδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου µέχρι και ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΜΑΡΑΓ∆Α του Σαράντη

 

234Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Γ΄∆ηµοτικό Σχολείο

΄Ανδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου µέχρι και ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΜΑΡΑΓ∆Α του Σαράντη

 

235Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Γυµνάσιο Μύρινας

(νέο κτίριο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΝΙΚΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Πλάτωνα µέχρι και ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παντελή

 

235Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Γυµνάσιο

Μύρινας (νέο κτίριο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΝΙΚΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Πλάτωνα µέχρι και ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παντελή

 

 

 

 

236Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Γυµνάσιο Μύρινας (νέο κτίριο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΠΕΡΟΥΤΣΕΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη

µέχρι και ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Παντελή

 

236Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Γυµνάσιο Μύρινας (νέο κτίριο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΠΕΡΟΥΤΣΕΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη

µέχρι και ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Παντελή

 

237Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

 

Γυµνάσιο Μύρινας (νέο Κτίριο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία  µέχρι  και  ΤΣΩΜΟΥ  ΣΤΑΜΑΤΙΑ  του  Βασιλείου  καθώς  και  οι

εκλογείς  του άρθρου 27  του  Π.∆. 26/2012  της                                                                   µονάδας ΚΑ 12095

 

237Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

Γυµνάσιο Μύρινας (νέο Κτίριο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία µέχρι και ΤΣΩΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Βασιλείου

 

 

 

238Α

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

 

 

Γυµνάσιο Μύρινας (νέο Κτίριο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΤΥΡΑΒΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρυσοστόµου µέχρι και ΨΩΦΑΚΗ ΞΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ του Νικολάου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012  της µονάδας ΚΑ 8429, οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι  γραµµένοι  στους  εκλογικούς      καταλόγους      κοινοτικών      εκλογέων      και    οι

ετεροδηµότες που είναι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδηµοτών

 

 

 

 

238Β

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

 

Γυµνάσιο Μύρινας (νέο Κτίριο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της

∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΤΥΡΑΒΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρυσοστόµου µέχρι και ΨΩΦΑΚΗ ΞΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ του Νικολάου καθώς και οι   κοινοτικοί   εκλογείς   που   είναι   γραµµένοι   στους   εκλογικούς

καταλόγους κοινοτικών εκλογέων

 

 

239Α

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΟΥΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Θάνους  από ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ  ΚΑΛΛΙΡΟΗ του Αλέξανδρου

µέχρι και ΛΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Παλαιολόγου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς   που   είναι   γραµµένοι   στους   εκλογικούς  καταλόγους

κοινοτικών εκλογέων και οι ετεροδηµότες που είναι γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδηµοτών

 

239Β

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΟΥΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Θάνους  από ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ  ΚΑΛΛΙΡΟΗ του Αλέξανδρου

µέχρι και ΛΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Παλαιολόγου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς   που   είναι   γραµµένοι   στους   εκλογικούς  καταλόγους

κοινοτικών εκλογέων

 

240Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΟΥΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Θάνους από ΜΑΓΙΑ ΑΘΗΝΑ του Νικολάου µέχρι και ΨΑΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Μάρκου

 

240Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΟΥΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Θάνους από ΜΑΓΙΑ ΑΘΗΝΑ του Νικολάου µέχρι και ΨΑΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Μάρκου

 

 

 

 

241Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΠΑΚΑ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα από ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

µέχρι και ΚΩΤΣΙ∆ΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ∆ηµητρίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 8436

 

241Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΠΑΚΑ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα από ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

µέχρι και ΚΩΤΣΙ∆ΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ∆ηµητρίου

 

242Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΠΑΚΑ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα από ΚΩΤΣΙ∆ΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σταύρου µέχρι και ΨΟΥΧΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Θρασύβουλου καθώς και οι

εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 8440

 

242Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΠΑΚΑ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα από ΚΩΤΣΙ∆ΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σταύρου µέχρι και ΨΟΥΧΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Θρασύβουλου

 

243Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΝΟΥ

∆ηµοτικό Κατάστηµα

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κορνού καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 8442

243Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΝΟΥ

∆ηµοτικό Κατάστηµα

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κορνού

 

 

 

 

 

 

244Α

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΩΣ

 

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πλατέως από ΑΓΓΕΛΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Ιωάννη µέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αγγέλου καθώς  και  οι  εκλογείς  του  άρθρου  27  του  Π.∆.  26/2012  των

µονάδων ΚΑ 8437, ΚΑ 8438 και KA 8445 οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων και οι ετεροδηµότες που είναι γραµµένοι στον εκλογικό

κατάλογο ετεροδηµοτών

 

244Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΩΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πλατέως από ΑΓΓΕΛΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Ιωάννη µέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αγγέλου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραµµένοι στους

εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων

 

245Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΩΣ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πλατέως από ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χαραλάµπους

µέχρι και ΨΥΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Παντελή καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 8441

 

245Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΩΣ

 

∆ηµοτικό Κατάστηµα

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πλατέως από ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χαραλάµπους

µέχρι και ΨΥΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Παντελή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ & Ε∆ΡΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

246

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΡΙΩΝΩΝ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Αγκαρυώνων καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 των µονάδων ΚΑ 8426, ΚΑ 8430, ΚΑ 8435

και ΚΑ 8447

 

247

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

Ειδικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 8431

 

 

 

248Α

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ

 

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής  Κοινότητας  Κοντιά     από  ΑΒΑΡΑ  ΚΟΜΟΥΣΙΝΙΩ  του Αριστείδη

µέχρι και ΚΑΝΤΑΡΙ∆ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Αλεξάνδρου, καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 8433, οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων και οι ετεροδηµότες  που  είναι  γραµµένοι  στον  εκλογικό  κατάλογο

ετεροδηµοτών

 

248Β

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά από ΑΒΑΡΑ ΚΟΜΟΥΣΙΝΙΩ του Αριστείδη

µέχρι και ΚΑΝΤΑΡΙ∆ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Αλεξάνδρου, καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων

 

249Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά από ΚΑΠΟΥΤΟ ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ-ΘΑΝΑΣΗΣ του Τζιουσέπε Αντ µέχρι και ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Παύλου

 

249Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά από ΚΑΠΟΥΤΟ ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ-ΘΑΝΑΣΗΣ του Τζιουσέπε Αντ µέχρι και ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Παύλου

 

 

 

 

250Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά από ΜΠΗΝΤΛ ΕΡΙΚΑ –ΛΩΡΕΝ του Ντέιβιντ

µέχρι και ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Νικολάου

 

250Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΙΑ

 

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά από ΜΠΗΝΤΛ ΕΡΙΚΑ –ΛΩΡΕΝ του Ντέιβιντ

µέχρι και ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Νικολάου

 

251

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ

 

Γυµνάσιο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδοχωρίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.∆. 26/2012 της µονάδας ΚΑ 8434

 

252Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Νέας Κούταλης

 

252Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

∆ηµοτικό Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Νέας Κούταλης

 

253

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕ∆ΙΝΟΥ

 

Αγροτική Λέσχη

 

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πεδινού

 

254

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ

Κοινοτικό Γραφείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πορτιανού

 

 

 

 

 

 

 

 

255

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΑΝ∆ΡΙΩΝ

 

Κοινοτική αίθουσα

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Τσιµανδρίων από ΑΒΑΡΑ ΠΟΛΟΞΕΝΗ του Άγγελου

µέχρι και ΚΛΑΨΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη

 

256Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΑΝ∆ΡΙΩΝ

 

Νηπιαγωγείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Τσιµανδριων από ΚΛΑΨΟΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ του Ανδρέα

µέχρι και ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αγγέλου

 

256Β

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΙΜΑΝ∆ΡΙΩΝ

 

Νηπιαγωγείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραµµένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Τσιµανδριων από ΚΛΑΨΟΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ του Ανδρέα

µέχρι και ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αγγέλου

 

 

 1. 12.  
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 13:44

Στα ύψη το θερμόμετρο

Γράφτηκε από τον

Στα ύψη το θερμόμετρο

 Ασυνήθιστα ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, τόσο στο μετεωρολογικό όσο και στο εκλογικό θερμόμετρο.

Για το 3/ήμερο Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή ο υδράργυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο προεκλογικός πυρετός έχει χτυπήσει κόκκινο.

 

Σταυρωμένα ψηφοδέλτια μοιράζονται χέρι-χέρι, καφενεία, πλατείες καφετέριες και άλλοι χώροι είναι γεμάτα με υποψήφιους, στην τηλεόραση βγάζουν πύρινους λόγους, δημοσκοπήσεις παίρνουν και δίνουν, έκτακτα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ελεύθερα τα διόδια σε όλη τη χώρα την Κυριακή των εκλογών…

 

Υπομονή. Μπόρα είναι – θα περάσει!

Μύρινα 21-5-2019

Υποστήριξη πολιτών  από τη Λήμνο στη ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 Όλοι εμείς που υπογράφουμε:

 • Γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τις αρμοδιότητες και τους πόρους που διαθέτει πλέον, μπορεί να αλλάξει την εικόνα των νησιών μας.
 • Ιδιαίτερα για τη Λήμνο πιστεύουμε ότι απαιτείται ένα επεξεργασμένο αναπτυξιακό σχέδιο με σεβασμό στο περιβάλλον και στα χαρακτηριστικά του νησιού μας.  Ένα μελετημένο πρόγραμμα που θα δημιουργήσει εισοδήματα και  θέσεις απασχόλησης, εξασφαλίζοντας  τις συνθήκες για την επιστροφή των παιδιών μας στον  τόπο τους.

 

 • Θέλουμε την Περιφέρεια αρωγό στην εκπαίδευση και  στον πολιτισμό. Θέλουμε να συνεργάζεται με το Δήμο για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.

 

 • Γνωρίζουμε τους αγώνες, την επάρκεια και την ειδίκευση στα θέματα νησιωτικότητας του επικεφαλής του συνδυασμού  ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Γιάννη Σπιλάνη. Εκτιμούμε την προσωπικότητα και τη διάθεση προσφοράς των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου

Για το λόγο αυτό θεωρούμε υποχρέωσή μας να συμπαραταχθούμε με την προσπάθειά τους για μια νέα εποχή στην Περιφέρεια. Στις Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2019, δηλώνουμε την υποστήριξή μας.

Οι υπογράφοντες

Oνοματεπώνυμο

Επάγγελμα- ιδιότητα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ

Εκπαιδευτικός

ΑΡΩΝΗ - ΚΟΤΣΑΛΗ ΑΣΠΑ

Αρχαιολόγος-εκπαιδευτικός. Ερευνήτρια του Λημνιακού πολιτισμού

ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ - ΜΕΡΙΑ ΒΑΝΑ

Ζωγράφος-Αγιογράφος

ΒΛΑΧΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ

Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Κινηματοθεάτρου Μαρούλα

ΚΑΡΙΑΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Στρατιωτικός. Ζωγράφος -  Ερασιτέχνης ηθοποιός. 

ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ιατρός - Γενικός Χειρουργός

ΚΟΥΡΕΜΕΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

Συνταξιούχος Δημοσίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Οικονομολόγος – Πρώην Πρόεδρος του Οργανισμού Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Λήμνου

ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, αποσπασμένος στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του ΥΠΠΕΘ

ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Ευστρατίου

ΜΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Απόστρατος Πολ. Αεροπορίας

ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Οικονομολόγος - Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

ΠΑΤΣΑΡΙΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Συντ. ελεύθερη επαγγελματίας. Μέλος Δ.Σ του ΜΕΑΣ ΛΗΜΝΟΣ

ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

Χημικός- Οινολόγος, Οινοποιός.

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Οικονομολόγος

ΣΦΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

Εικαστικός

ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Καθηγητής Πανεπιστημίου - Κοινωνική Ανθρωπολογία

ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Οικονομολόγος – Πρώην Δήμαρχος Λήμνου

ΧΑΨΗ ΣΟΦΙΑ

Πρώην Έμπορος – Πρόεδρος Κινημ/κής Λέσχης Λήμνου

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚΑΙΤΗ ΣΑΠΕΡΑ

Για μας της τρίτης  ηλικίας, δεκάρα δεν δίνουν οι υποψήφιοι αν και οι περισσότεροι ανήκουν στην ηλικία αυτή, φαίνεται δεν θέλουν να το πιστέψουν.

Το νοσοκομείο βέβαια και το χρειαζόμαστε και το νεκροταφείο (μην ακούσουν κσποιοι για νεκροταφείο από το Ανδρώνι και πάρουν πάλι εμπρός) αλλά βρε αδερφέ όταν δεν είμαστε σε αυτούς τους χώρους νοσοκομείο-νεκροταφείο, η επιλογή μας είναι το γηροκομείο και οι προσευχές για καλή ψυχή στις εκκλησιες;
 
 Ας μας τάξουν ένα ΚΑΠΥ και ας μη το κάνουν, έτσι για να μας αρπάξουν την ψήφο μας στο κάτω κάτω, με την πλήρη σιωπή τους για παροχές στην τρίτη ηλικία, μάλλον υπονοούν "δεν μας αδειάζετε τη γωνιά ο Αγιος Πέτρος σας περιμένει να έχουμε και λιγότερο τρέξιμο, να έχουμε να μετράμε και λιγότερους ψήφους και να υπολογίζουμε ευκολότερα τα ποσοστά μας ".
 
Των περισσότερων έχει λήξει ή λήγει  σύντομα το δίπλωμα οδήγησης,  τα Μ.Μ. συγκοινωνίας είναι αυτά που είναι, η σύνταξη δεν φθάνει για τα απαραίτητα που νσ φθάσει για μίσθωση ΤΑΞΙ, και κάθονται οι άνθρωποι στα παγκάκια σαν καραβια ναυαγισμένα.
Μια και το έφερε η κουβέντα για τα παγκάκια. Στα παγκάκια που είναι στο λιμάνι της Μύρινα που δεν έχουν πλάτη ποιός ηλικιωμένος μπορεί να ξεκουραστεί που όλων πονά η μέση; υπάρχουν βέβαια και κάποια παλιά κλασικά αλλά δεν φθάνουν.

Δεν θα σχολιάσω άλλο τις μελέτες και τα προγράμματα, σταματώ εδώ.

Με μεγάλη επιτυχία έγινε τη Δευτέρα  20 Μαΐου το 7ο φεστιβάλ φοιτητικής έκφρασης  στο κινηματοθέατρο Μαρούλα. Η κατάμεστη από κόσμο αίθουσα χειροκρότησε την αξιόλογη προσπάθεια των φοιτητών που περιελάμβανε τραγούδι, χορό και θέατρο. Στο τέλος προσφέρθηκαν εδέσματα και οι επισκέπτες περιηγήθηκαν στην έκθεση φωτογραφίας που βρίσκονταν στην διπλανή αίθουσα.

 Το φεστιβάλ φοιτητικης εκφρασης έχει  καθιερωθεί, πια, αφού γίνεται κάθε χρόνο και αποτελεί μια σημαντική δράση,  ίσως μοναδική  στις φοιτητικές κοινότητες πανελλαδικά .

Φωτογραφια Γιωργος Κοντελλης

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ “ΛΗΜΝΟΣ” ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Απο δημοσιογραφικό πρακτορείο…  ' BIGLER"  

Ραγδαίες εξελίξεις προοιωνίζεται η τελευταία προεκλογική εβδομάδα για τα δημόσια πράγματα της Λήμνου, που μέλει να επηρεάσουν δραματικά, την παγκόσμια ισορροπία.

Τα μηνύματα έρχονται από τη θρυλούμενη εδώ και καιρό μυστική δημοσκόπηση, μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας, τα αποτελέσματα της οποίας, το έγκυρο δημοσιογραφικό μας πρακτορείο BIGLER, απέσπασε την τελευταία στιγμή και πριν τα αρπάξει το GΙΝΙ, που τη διαφήμιζε μέχρι χθες.

Τα συγκλονιστικά λοιπόν ευρήματα της εταιρείας δημοσκοπήσεων VIGLIZO, περιλαμβάνονται σε μια έκθεση 188 σελίδων και έχουν ως εξής:

Στους κόλπους του Κινήματος Πολιτών Λήμνου, που εμφανίστηκε πριν από 7 μήνες στο νησί αυτό του Αιγαίου, διαμορφώθηκε μια Ριζοσπαστική Φράξια, αποτελούμενη από εξτρεμιστικά στοιχεία αγροτοπαίδων και αγροτονεάνιδων ηλικίας 80-105 ετών, η οποία αυτοαποκαλείται Συμμωρία Παλλημνιακής Ανάφλεξης και εν συντομία ΣΥΜ.Π.ΑΝ.

Σε 150 και πλέον συνεδρίες που πραγματοποίησε στα χωριά, στα τσιφλίκια και στις μάντρες του νησιού, όλο αυτό το διάστημα, ψήφισε το άκρως επαναστατικό της μανιφέστο, το οποίο ισοπεδώνει την ψευτοδημοκρατία, που επιβλήθηκε από τους ισχυρούς της Γης και ιδρύει την «Από τα κάτω Λαϊκή Κυριαρχία» δηλ την Άμεση Λαϊκή Δημοκρατία, όπου ο κάθε Πολίτης θα έχει το δικαίωμα να επιλέγει και να αποφασίζει ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ, για το ποιος και από ποια δημόσια θέση θα τον υπηρετεί.

Τη Ριζοσπαστική αυτή Κίνηση βοηθάει και η συγκυρία, της ταυτόχρονης δηλ. διεξαγωγής των τετραπλών εκλογικών αναμετρήσεων και του νόμου «Κλεισθένης», για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αρχηγοί του Κινήματος αυτού αναδείχθησαν, μετά από καθολική ψηφοφορία, οι νεολαίοι Πηνέλα η Κοντοβρακιώτσα απ’ το Κοντοβράκ’, ετών 99 και ο Δημοστής ο Παλιοπολ’νός απ’ ντ Παλιόπολ’, ετών 102.

Η πρώτη ενέργεια που μπαίνει σε εφαρμογή, για τις αμέσως επόμενες εκλογές, είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου, ως εξής:

«Ο εκλογέας, προσερχόμενος στο εκλογικό κέντρο, έχει την ευχέρεια να επιλέγει όποιο ψηφοδέλτιο επιθυμεί, από τους υπάρχοντες συνδυασμούς για τους αιρετούς αντιπροσώπους της Λήμνου (Δήμο, Κοινότητες), την Περιφέρεια και την Ευρωβουλή. Επίσης επιλέγει κατά βούληση και ρίπτει το ψηφοδέλτιο που διάλεξε, σε όποια κάλπη επιθυμεί (Δημοτική, Κοινοτική, Περιφερειακή, Ευρωπαϊκή). Πέραν των υπαρχόντων ψηφοδελτίων έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και όποιο άλλο «έντυπο» τον εκφράζει.»

Με δεδομένο λοιπόν αυτό το πλαίσιο κανόνων ελεύθερης έκφρασης και ανύψωσης της άδολης και πλέριας δημοκρατίας, προβλέπονται, με απόκλιση στατιστικού λάθους ποσοστού 0,01%, τα εξής αποτελέσματα.

 1. Συνδυασμός «Σταθερή πορεία για τον Άγιο Σώζο». Καταλαμβάνει την πρώτη θέση, με ποσοστό 98,1%, στο Κοινοτικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Πολιτειών Φυσίνης-Αγια Σοφιάς-Αγίου Σώζοντος και Γούδελα. Ο Λαός της Λήμνου ανακηρύσσει τον αρχηγό της παράταξης αυτής Δημήτριο τον Ρεϊζη, για το επιτελεσθέν στο Δήμο Λήμνου, την τελευταία πενταετία, θεάρεστον έργον, Άγιο-Πολιούχο της Λήμνου. Η εικόνα του τον αναπαριστά ως Αρχάγγελο Μιχαήλ, να κραδαίνει ρομφαία και να αποκεφαλίζει τους ασεβείς και τους ανυπότακτους, επευφημούμενος από παχουλά αγγελούδια και υπέρβαρα εξαπτέρυγα, ψάλλοντα το «Κύριε Ελέησον».
 2. Συνδυασμός «Η Λήμνος παίρνει μπροστά». Καταλαμβάνει την πρώτη θέση, με ποσοστό 97,2%, στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγγαρυώνων. Ο αρχηγός της παράταξης Βαγγέλης ο Ρωμανιώτς, αποθεώνεται και φιλοτεχνείται η εικόνα του, που τον παριστάνει να φορά σκούρο-μπλέ κουστούμι, πιτσιλισμένο με άσπρο πλαστικό χρώμα και προσπαθώντας με μια μανιβέλα να βάλει σε  κίνηση ένα μηχάνημα, στο οποίο αναβοσβήνουν καμιά δεκαριά αλάρμ, ώστε να σηματοδοτήσει, με λευκές διαγραμμίσεις, το οδικό δίκτυο της Λήμνου.
 3. Συνδυασμός «Ελέω Θεού Νίκη της Σαμοθράκης». Καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο Κοινοτικό ψηφοδέλτιο της Κοινότητας Καρπασίου και η αρχηγός του ανακηρύσσεται Πρόεδρος αυτής και Συμπολιούχος, μαζί με τον Όσιο Παχούμιο. Ο βίος του Οσίου, ήταν ο λόγος που θέλησε η Αγία Ελέω Θεού Ώρα να μονάσει στο χωριό αυτό. Κατά την παράδοση λοιπόν ο Όσιος, καινοτομώντας και πορευόμενος ενάντια στο καθεστώς των νηστειών και των προσευχών, αν και μοναχός-ηγούμενος, έτρωγε 7 πιάτα και μετά έπαιζε «αμάδες» για να χωνέψει.
 4. Συνδυασμός «Λαϊκή Αναζωπύρωση». Καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο Κοινοτικό ψηφοδέλτιο της Κοινότητας Καμινίων και ο αρχηγός του Κωνσταντίνος, ανακηρύσσεται Πρόεδρος της ομώνυμης Κοινότητας και Οσιομάρτυρας «Εν Καμίνω ρηξάμενος». Η εικόνα του τον παριστάνει «εν μέσω πυρήνων ερυθρών φλογών», σε σχήμα σημαιών που γράφουν ΚΚΚ δηλ. Κωνσταντίνος, Κοινότητα Καμινίων.
 5. Συνδυασμός «Συμπόσιον Παλλημνιακής Αναψυχής –ΣΥΜ.Π.ΑΝ.». Στις κάλπες όλης της Λήμνου για τις Κοινότητες και για το Δήμο αλλά και για την Περιφέρεια, δεν προβλέπεται να βρεθεί κανένα απολύτως ψηφοδέλτιο με το όνομα του συνδυασμού αυτού. Όταν ανοίξουν όμως οι κάλπες για την Ευρωβουλή, αυτές θα ξεχειλίσουν από τα ψηφοδέλτια της κας Χαριτωμένης. «Χαίρε Κεχαριτωμένη» θα ψάλλουν τα πλήθη των προσκυνητών της αλλά μόλις ανακράξουν το «ο Κύριος με τα σου», θα εμφανιστεί ο Όσιος Βλάσιος της Πλακός και όλοι θα καταλάβουν. Ο Βλάσιος έχοντας γερές προσβάσεις στη Ριζοσπαστική Φράξια της Πηνέλας της Κοντοβρακιώτσας και του Δημοστή του Παλιοπολ΄νού, τους έπεισε και θα δώσουν γραμμή, να υπερψηφιστεί για την Ευρωβουλή η Αγία Χαριτωμένη, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την  ηγεσία της παράταξης. Έχοντας λοιπόν δεδομένη την εξωστρεφή τροχιά, που έχει διαγράψει όλο αυτό το διάστημα και έχουσα κατακτήσει το ΣΥΜΠΑΝ, είναι βέβαιο ότι εκεί στην Ευρωβουλή θα ανακηρυχθεί Πολιούχος Στρασβούργου και η εικόνα της θα προσκυνείται στον καθεδρικό ναό της πόλης. Αν δεν συμβεί αυτό, θα πουλάει κουρκούτα στο χωνάκι στους περαστικούς.
 6. Για την Περιφέρεια Βορείου Αγαίου, η δημοσκοπική εταιρεία VIGLIZO προβλέπει σαρωτική επικράτηση από τον πρώτο γύρο του συνδυασμού «Σύμπραξη Κα-Βα-Σα» δηλ Καταλάκκου, Βάρους, Σαρδών και Περιφερειάρχης ανακηρύσσεται ο Δημητρός ο Βαρύτης, Έπαρχος ο Διονύσιος ο Σαρδιανός και Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής ο Ξενοφών ο Καταλακ’νός.
 7. Για το Δήμο Λήμνου και τις υπόλοιπες Κοινότητες, η καταμέτρηση των ψήφων αναμένεται να διαρκέσει κάποιες μέρες ή και εβδομάδες, δεδομένου ότι θα πρέπει να καταμετρηθούν όχι πλέον ψηφοδέλτια αλλά τα προβλεπόμενα από τον εκλογικό νόμο «έντυπα», τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι οι αναλύσεις αίματος και ούρων, δηλ τί ποσοστά θα πάρουν η χοληστερίνη, το ζάχαρο, η ουρία, οι τρανσεμινάσες, τα τριγλυκερίδια, τα πυοσφαίρια και το ουρικό οξύ. Πέραν αυτών τα ψυχοχάρτια, τα συγχωροχάρτια, τα «υπέρ υγείας» και τα σημειωματάρια για ψώνια, θα χαρακτηρίζονται ως έγκυρα και θα προσμετρώνται, στη διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων.

Άτιμε Κλεισθένη, Πηνέλα και Δημοστή! Θα χάσομ τ΄ αυγά και τα καλάθια με τα σας!!!

Εν Λήμνω, 19 Μαγιού 2019

Με πολλή αγάπη για όλους τους αναφερθέντες

Πρακτορείο BIGLER